Ny revidert utgave av Bok 1 Sikker bruk av løfteredskap!

 «Bibelen» om løfteredskap er revidert!

Forlagets Bok 1. Sikker bruk av løfteredskap utg. 8 – 2013 er nå oppdatert både faglig og iht. regelverk og forskrifter pr. januar 2017.

Regelverksoppdateringer fra både Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet med bl.a:

  • Ny §10-4 om utstyrs spesifikk opplæring
  • Nytt og omarbeidet regelverk om stillas og arbeid i høyden
  • Omarbeidet Kapittel 18 i «Utførelse av arbeid» om arbeid med løfteutstyr
  • Oppdatert kapittel i boka om regelverk for løft av personer

Boka har fått 50 nye bilder / illustrasjoner.

16 helt nye øvingsoppgaver med både multiple choice / multiple answers og konkrete svar erstatter de «gamle» med skriftlig besvarelse. Oppgavene kan distribueres til kursdeltakere som elektronisk utfyllbare pdf-filer.

Komplett instruktørmateriell leveres til «oppgraderingspris» for de som har fra tidligere

.

Bestill boka og se utdrag fra boka på materiellportalen