Ny rapport om årsakene til økt dokumentasjon

Dokumentasjonsmengden har økt kraftig de siste årene. Det kan gi økt risiko. En ny rapport fra Ptil peker på årsakene til den kraftige veksten og skisserer mulige tiltak for å redusere dokumentasjonsmengden.

Se video fra PTIL

Rapporten kan leses her: Dokumentasjonsprosjektet
Kartlegging av dokumentasjonsomfanget i petroleumsnæringen