NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr, er publisert

NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr, er publisert

R-003 N:2017 erstatter rev. 2 fra juli 2004.

Oljeplattform

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Endringene i forhold til rev. 2, juli 2004, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med markering av endringene.

Tillegg B Krav til opplæring, er uendret fra forrige utgave.

Det vil bli utarbeidet et nytt dokument som omhandler kompetanse innenfor løfteoperasjoner. Det vil bli annonsert når dette dokumentet er klart og publiseres.

Kontaktperson hos Standard Norge er prosjektleder Espen Holm.

Les nyhetsmeldingen på www.standard.no