Norsk Gjenvinning får to millioner i bot etter dødsulykke med sommervikar

Overtredelsen gjelder manglende opplæring av avdøde og manglende kartlegging av farer ved arbeidet han utførte, samt manglende tiltak for å redusere risikoen ved arbeidet.

Les mer på nettavisen