Når skal hendelser rapporteres til Sjøfartsdirektoratet?

Ved periodisk tilsyn avdekkes det fra tid til annen skrogskader og mangler som skulle vært rapportert til Sjøfartsdirektoratet på et tidligere tidspunkt. Også mindre hendelser med personskade unnlates rapport. Et viktig spørsmål må da stilles: når skal det rapporteres?

Skader eller mangler som kan påvirke sikkerheten, og som har innflytelse på sertifikatets gyldighet, skal alltid rapporteres. En melding til direktoratets beredskapsvakt 24/7 ivaretar denne rapporteringsplikten og vil avklare videre prosess.

Direktoratet har også blitt gjort oppmerksomme på at mindre hendelser med personskade eller skrogskade ikke blir innrapportert gjennom KS-0197 Rapport om sjøulykke, arbeidsulykke og nestenulykke slik det skal.

Les mer om rapportering og hvordan dette skal gjøres her