«Når økonomene styrer sikkerheten»

Signalene om et svekket sikkerhetsnivå på norsk sokkel er synlige.

Usikkerheten rundt alle hendelsene i den siste tiden er et signal om at vi bør ta en timeout til det er gjort en helhetsvurdering av alle endringene, og hva det har gjort med sikkerhetsnivået på sokkelen.

Nå er det økonomene som styrer.

Les mer på www.sysla.no