Når «best pratice» erstattes med «godt nok»

Den lave oljeprisen har hatt konsekvenser for sikkerheten i oljebransjen.

Vi ser daglig at det kuttes i trening og aktiviteter som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig og det som har vært «best pratice» erstattes med «godt nok».

Alternativet til å kutte er å tenke annerledes, både om teknologibruk, prosesser, måten et virksomhetsområde er organisert på og samarbeid med partnere.

Særlig innen forvaltning av kunnskap, HR og sikkerhetsopplæring er potensialet stort.

Den tradisjonelle, ofte klasseromsbaserte måten å gjennomføre kurs og sertifisering på er tid- og kostnadskrevende. Men ikke alle opplæringsaktiviteter handler om å slukke en brann eller evakuere med en livbåt.

Kunnskap, utdanning, sertifisering og utstyrsopplæring egner seg godt for e-Læring.

Les mer på www.enerwe.no