Milliardkontrakt til Kværner – bygger ny Valhall-plattform

Aker BP har tildelt Kværner kontrakten for levering av plattformdekket og stålunderstellet til Valhall Flanke Vest. Dette er det første prosjektet for alliansen for brønnhodeplattformer som våren 2017 ble etablert mellom Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions.

Plattformen vil være normalt ubemannet, og kontrakten er et gjennombrudd for Kværners satsing på slike installasjoner.

Kontrakten har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner for Kværner.

Les mer om nyheten på www.petro.no

Vi i LSI gratulerer Kværner med enda et nytt oppdrag, og ser fram til å besøke vår samarbeidspartner på Stord i uke 1 – 2018.