Maskindirektivet er relevant og effektivt

EU-kommisjonen har utgitt en rapport om evalueringen av maskindirektivet.

Samlet sett konkluderer Kommisjonen med at direktivet er relevant, effektivt, sammenhengende og legger til verdi for EU.

Kommisjonen konkluderer imidlertid med at mindre endringer i direktivet er nødvendig.

EU-kommisjonen konkluderer med at det er behov for endringer i maskindirektivet (2006/42 / EF), som gir større juridisk klarhet og sammenheng med annen EU-lovgivning. Det er først og fremst at Maskindirektivet skal tilpasses beslutning nr. 768/2008 / EF om en felles ramme for markedsføring av produkter (en såkalt «NLF-tilpasning»).

Kommisjonen har kunngjort at de gjennomfører en offentlig høring om endringen av maskindirektivet i 2019, og forventer å komme med forslag til endring innen 2020.

Les kommisjonens rapport om evaluering av maskindirektivet