Markedsovervåking av løst løfteutstyr

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har gjennomført en felles markedsovervåkingskampanje for å verifisere at formelle dokumentasjonskrav i maskinforskriften blir fulgt for løst løfteutstyr.

 

Regelverket om markedsovervåking er nedfelt i EØS-vareloven (lov av 12.4.2013 nr. 13) samt i relevante sektorproduktdirektiv som maskindirektivet.

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet er markedsover­våkingsmyndigheter på sine respektive ansvarsområder og fører tilsyn med at forskrift om maskiner (maskinforskriften) (forskrift av 20. mai 2009 nr. 544) etterleves.

Kampanjen omfattet løst løfteutstyr som enklere løfteinnretninger som omfattes av maskinforskriften § 1, jf. § 2 bokstav a (maskin – løfteinnretning), § 2 bokstav d (løfteredskap) og § 2 bokstav e (kjettinger, kjeder, tau og stropper).

Formålet med denne markedsovervåkingskampanjen var begrenset til å verifisere om de formelle kravene til dokumentasjon og innhold var oppfylt.

Vi verifiserte ikke teknisk innhold og vurderinger av kvaliteten på innholdet. Markedsovervåkingen er således ikke en samsvarsmåling eller godkjenning av dokumenter i henhold til forskrift om maskiner.

Les hele nyhetsmeldingen her på www.ptil.no

 

Les også om undersøkelsen på www.petro.no som avdekket store mangler.

Kampanjen involverte 21 bedrifter, som ble bedt om å oversende eksempler på samsvarserklæringer og bruksanvisninger for utstyrstyper i disse kategoriene:

• Ståltaustropp
• Ståltau
• Kjettingstropp
• Kjetting
• Manuelle kjettingtaljer
• Manuelle løpekatter
• Bjelkeklyper

Øyebolter

Og resultatene var nedslående. I sin rapport skriver Ptil følgende:

«For noe av utstyret sendte enkelte av leverandørene inn fullstendig dokumentasjon, men for en stor del av utstyret er det til dels store mangler ved dokumentasjonen fra flere av leverandørene.