Lønnsomme på grunn av lærlingene

I Block Watne er holdningen at lærlingene løfter både produktiviteten og kompetansen i bedriften på sikt.

– Det er veldig viktig å få inn skoleelever på et tidlig tidspunkt. Vi rekrutterer selvfølgelig fagarbeidere som kommer fra andre stillinger også, men vi ser at flere av de beste tømrerne våre er de som startet hos oss som lærlinger, sier Block Watnes nylig utnevnte lærlingeansvarlig, Tore Morten Randen.

Les mer på bygg.no