Liftutbildningsrådet i Sverige – revisjon av ISO-standard 18878:2013 for opplæring

Liftutbildningsrådets läroplan är utformad efter standarden SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare), som nu är öppen för möjlighet till revision. Nu har svenska liftinstruktörer chansen att påverka arbetet.

Instruktörer kan tala om vad man tycker är fel i standarden eller vad som borde förstärkas. Det har Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande möjlighet att framföra vid den europeiska arbetsgruppens möte i London i maj 2019.

Grunden för standardiseringsarbetet i ISO är globala rekommendationer.

Något som Jan Åström själv funderar över att ta upp är regler kring de höga liftar som nu finns på marknaden.

En annan sak som diskuteras inom LUR är revidering av vilka krav på kompetens som ska ställas på utbildningsföretag och instruktörer.

Les hele nyhetsmeldingen, og bli kjent med LUR på www.liftutbildning.se