Landbruket med HMS-opplæring av de yngste

Landbruket er blant verstingene når de gjelder dødsulykker,

men i Os er de i gang med et banebrytende HMS-arbeid blant de aller yngste.

– For mange av ungene er dette også både hverdagen og fritiden, ettersom en del har hjemmet sitt på en gard. Hvis vi når fram med budskapet vårt så vil det være en innertier i forhold til å forebygge ulykker, sier Tore Jevnaker i Norsk Landbruksrådgivning HMS.

Les mer på ostlendingen.no