Krandagarna 2022 – utstilling og foredrag – se bilder

Etter 2 år med kun digitale Krandagar, var det stor oppslutning om både messe og konferanse i Gøteborg 19. og 20. oktober.

Hans Chr. hadde foredrag om hvilke tiltak vi har iverksatt i Norge, for å unngå ulykker, og viste kompetansetesten vi har utarbeidet sammen med Veidekke, og som skal innfases i både Norge, Sverige og Danmark i løpet av 2023. 

LSI har siden 2005. solgt mer enn 30 000 bøker, og det er alltid hyggelig å møte fornøyde kunder i utstillingen.

Se mer på KIWA, som er vår forhandler og samarbeidspartner i Sverige.