Kranarbetaren dog – företaget frias

En kranarbetare dog, en skadades allvarligt och två lindrigare vid ett kranhaveri i Söråkers hamn. Men ingen anses ansvarig, en belgisk domstol har friat de åtalade.

En man omkom i samband med en arbetsplatsolycka i Söråker 2013. Nu har fallet slutligen avgjorts. Foto: Robin Nordlund/Sundsvalls Tidning

Den uppmärksammade olyckan hände i maj 2013 i Söråkers hamn då en lyftanordning, en  pontonkran, kollapsade under montering. Den föll över pråmen där flera arbetare befann sig. Olyckan skedde i samband med ett brobygge över Sundsvallsfjärden.

De skulle lyfta brosektioner till bron och höll på med ihopsättning av kranen som skulle utföra arbetet då olyckan inträffade. En av arbetarna träffades så illa att han dog  och hans svårast skadade kamrat var nedsövd och vårdades i respirator. Det belgiska företaget  Sarens var underentreprenör till JVS, Joint Venture Sundsvall, huvudentreprenören för brobygget.
Vid arbetsplatsen fanns fem arbetare från Sarens och en kranförare från ett svenskt företag.

Olyckan utreddes först i Sverige. Åklagare Christer B Jarlås ledde den svenska brottsutredningen men beslöt att lämna över den till belgiska myndigheter.

– Orsaken var att både de skadade och bolaget kommer från Belgien, säger han.

Senare åtalades ansvariga vid företaget, liksom själva bolaget. Det rörde sig om två befattningshavare, en av dem avled dock under rättsprocessens gång.
Åtalet gjordes vid en domstol i Bryssel som hanterar arbetsrelaterade frågor, däribland brottmål vid olyckor.

 

LES hele reportasjen på www.byggnadsarbetaren.se