KIS Gruppen for Industri – Offshore – Maritime

Opplæring og kontroll av maskiner

KIS Gruppen dekker behovet for opplæring og maskinkontroll for både industri, offshore og maritim sektor, og bruker LSI’s opplæringsmateriell.

Se kurskatalogen 2016 og KIS nytt på Kis.no