Hun blir ny direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim Webb er av Kongen i statsråd oppnevnt som ny direktør i Arbeidstilsynet.

Bakgrunn

Trude Vollheim Webb har siden 2007 vært regiondirektør for Skatt Midt-Norge.

Hun har en bachelorgrad i økonomi- og maskiningeniør-fagene, og et grunnfag i fysikk. Hun har også en Master i Public Administration.

Vollheim Webb har vært ligningssjef i Stjørdal/Meråker og har hatt ulike leder-roller i Arbeidsmarkedsetaten.

Les nyheten på www.arbeidstilsynet.no