Høring – kravspesifikasjon for bruk av e-læring og simulator

SGS – Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan har lagt ut høringsdokumenter og utkast til Norm for bruk av e-læring og simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring på www.sert555.no

  • SGS har etter mandat fra Arbeidstilsynet og Arbeidstilsynets fagforum utarbeidet kravspesifikasjon for e-læring og simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring.
    Kravspesifikasjonen ble utarbeidet for å sikre at bruken og gjennomføringen blir gjort i henhold til eksisterende regelverk og opplæringsplaner i sertifisert sikkerhetsopplæring

Høringsinstanser er bl.a.:

  • Medlemmer i Arbeidstilsynets Fagforum,
  • bransjeorganisasjonene,
  • partene i arbeidslivet
    LO/NHO,

Bakgrunn og mandat

  • Etter mandat fra Arbeidstilsynet og fagforum oktober 2015 om at SGS utarbeidelse av retningslinjer.
  • Behandlet senest i fagforum oktober 2017enstemmig fra deltakerne i Fagforum etter saksbehandlingen om å legge retningslinjene ut på høring

Høringsfrist er satt til 22. juni 2018

Se forslag til norm for bruk av E-læring og simulator på www.sert555.no