Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har sendt ut forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Endringene er i hovedsak begrunnet i behov for en tydeliggjøring av gjeldende krav.

I arbeidsplassforskriften er det blant annet foreslått endringer som skal bidra til å tydeliggjøre forskriftens bestemmelser om nødbelysning og rømningsveier. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å ta inn skilt for hjertestarter blant nødskiltene i forskriften. Hensikten er å bidra til lik utforming av dette skiltet.

På teknisk område er det foreslått endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. Forslaget fremmes som følge av flere alvorlige arbeidsulykker.

Innenfor landbruk ønsker Arbeidstilsynet å tydeliggjøre kravet om montering av fastspenningsinnretning i traktor og regulere et påbud om bruk av setebelte.

Høringsfristen er 15. september 2019. Høringen er åpen for alle.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Les mer om høringen på www.arbeidstilsynet.no

 

Vår populære HMS-bok utgave 5  inneholder utdrag fra nåværende Arbeidsmiljøforskrifter.

Boka har 9 kapitler og 136 sider med bl.a.:
–  Siste endringer i regelverket
–  Utvidet informasjon om regelverk for
«Arbeid i høyden» og stillas

Klikk og se utdrag fra boka her

Bestill bok og oppgrader instruktørmateriell på Materiellportalen.no