HMS-kritikk til svenske entreprenører

Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM og Strabag

Det svenske Arbetsmiljöverket har funnet fem HMS-punkter hos de seks største entreprenørene som de har pålagt dem å rette opp etter en ett år lang inspeksjonsserie.

I 2015 rettet de fokus mot de seks største entreprenørene Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM og Strabag.

Alle entreprenørene har fått minst 30 besøk hver på forskjellige byggeplasser i løpet av året.

Les mer om kritikken på bygg.no