Havarikommisjonen undersøker ulykke med mobilkran i Kristiansand

Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel.

Den tekniske kontrollen etter ulykken avdekket også at mobilkranens totalvekt var ca. 43 tonn på ulykkestidspunktet, dette er 7 tonn over tillatt totalvekt.

Mobilkran

Les mer på Havarikommisjonens hjemmeside www.aibn.no

SHT har tidligere gitt ut en rapport som omhandler bremsesvikt på mobilkran, se Vei rapport 2010/02, og ulykkene vil bli sett i sammenheng.