Gratis Webinar – kran, løft og rigging

18. november kl. 09:00 – 11:30 arrangerer Norsk Industri Webinar – kran, løft og rigging.

Med fagdagen ønsker vi å belyse innsats fra flere aktører om hvordan bedrifter, både internt og sammen aktivt kan forebygge hendelser i forbindelse med løfteoperasjoner.

Og i hovedsak er det den hverdagslige aktiviteten med mange ulike løft som ikke er «planlagt» og øvet på som diskuteres; hverdagsløft i praksis. Det er også et ønske å se om bransjen sammen kan harmonisere sine retningslinjer for rigging, samt krav til opplæring. På fagdagen vil regelverket hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet presenteres.

Bransjen ser behov for kompetansebygging+ beste praksis+ diskusjon av erfaringer, dette kan være et startpunkt for å utvikle felles kriterier for opplæring og praksis. I bransjen er det omfattende bruk av rigging, og det er en arbeidsoppgave som har høy risiko. Det er mange innleide som er involvert i rigging, hvordan sikrer bedriftene at disse har fått rett opplæring?

Program

09.00: Velkommen
v/ Norsk Industri

09.05: Samarbeid i store verft
v/ Geir Åge Aasvik, Kværner og Geir-Arne Emberland, Aibel

09.20: Vi ser utfordringer
v/ Tom Hjelmtveit, Equinor

09.30: Krav i regelverk
v/ Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet og Sigmund Andreassen, Ptil

10.00: Pause

10.10: Kvalitet og krav til opplæring av riggere
v/ Hans Christian Elmholdt, Lifting and Safety International

10.40: Løftebukk – stillasopplæring?
v/ Åge Christiansen, KIS

10.50: Q&A

11.05: Oppsummering, og hva vi tar videre
v/ Runar Rugtvedt, Norsk Industri eller representant for HMS-rådet

Meld deg på her