Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort

Enkelte virksomheter opplever fortsatt problemer med å bestille HMS-kort. Arbeidstilsynet vil presisere at det er lovlig å arbeide frem til HMS-kort er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at kort er under bestilling.

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser og alle godkjente renholdsvirksomheter, er pålagt å utstyre arbeidstakerne sine med HMS-kort. Over en halv million arbeidstakere i Norge har HMS-kort som viser hvilken virksomhet de jobber for.

Bestillingsproblemer siden januar

Etter at Arbeidstilsynet byttet leverandør av HMS-kort ved årsskiftet, har mange virksomheter opplevd tekniske problemer ved bestilling av kort.

HMS-kort for bygg og anlegg 

HMS-kort for renhold
Les mer på arbeidstilsynet.no