Forslag til ny Norsk Standard for fallsikring på høring

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til at personer skader seg alvorlig eller mister livet i forbindelse med utførelse av arbeid.

Vi har nå sendt ut på høring et forslag til en helt ny standard for fallsikring ved arbeid i høyden.

Personer som vasker vindu på et høyhus

Fallsikring av helt avgjørende for sikkerheten til personer som jobber i høyden. (Foto: Line Hopmoen)

Følger opp krav i regelverket

Hensikten med standarden er å gi et verktøy som utdyper og gir nærmere bestemmelser om hvordan kravene i regelverket kan oppnås. I tillegg kan standarden også brukes som oppslagsverk for alle aktører som er omfattet av regelverket knyttet til bruk av personlig verneutstyr (PVU) ved arbeid i høyden. I standarden er det lagt til grunn av kollektive sikringstiltak blir prioritert framfor bruk av PVU ved arbeid i høyden.

Mulighet for sertifisering

Bestemmelsen i kapittel 16 Krav til opplæringsvirksomhet kan fungere som grunnlag for sertifisering av virksomheter.

Les mer på Standard Norge.