Flere gebyr skal bidra til færre fallulykker

25.05.2017

I uke 22 og 23 gjennomfører Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen.

– Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no

Les mer på www.bygg.no