Etablerer ny ressursgruppe for fallulykker i SfS BA

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA er nå i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet. Arkivfoto
Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet.

Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden, og vil etablere en bredt sammensatt overordnet styringsgruppe for fareområdet fallulykker, sier Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA.

Hun peker på at fallulykker ofte gir store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk.

Les mer om SfS BA som nå fokuserer på fallulykker.