Et år uten skade for Kruse Smith

Kruse Smith-konsernet har nylig passert en viktig historisk milepæl i sitt HMS arbeide; ett helt år uten skader med fravær.

– Det er et resultat av en omfattende innsats, både i stab og ute i prosjektene. Det er i dette samspillet der vi har gjensidig respekt for hverandres roller og arbeidsoppgaver, at godt HMS-arbeid skjer.

I en melding til alle ansatte i konsernet berømmer konsernsjef Jan Hestås både stab og prosjekter for glimrende HMS-arbeide.

Les om «glad-nyheten» her på bygg.no