Equinor med 70 prosent økning i personskader i andre kvartal:

Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en negativ utvikling i antall personskader – fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i år.

Publisert: Oppdatert: 

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor.
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor. (Foto: Stian Lysberg Solum)Equinor skriver i sin sikkerhetsrapport for årets andre kvartal at trenden er stabil når det gjelder antall alvorlige hendelser, men at det har vært en negativ utvikling i antall personskader og en hydrokarbonlekkasje.

I andre kvartal i år har Equinor registrert ni alvorlige hendelser, mot tolv i andre kvartal i fjor.

Av de ni hendelsene skjedde syv i Norge, en i Brasil og en i Storbritannia. Fire av dem var knyttet til løfteoperasjoner, en til truckoperasjon, en til gangveistårn, en til vedlikeholdsarbeid, en til dårlig vær og en til stillas.

Det var imidlertid bare tre av disse ni hendelsene som resulterte i personskader. Likevel er det registrert en økning i personskader på 70 prosent, fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme periode år.

Lærer av og sammen med andre
Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde og rapporterer til konsernsjefen etter Equinors organisasjonsendring 1. juni. Bakgrunnen for dette er å forsterke sikkerhetsarbeidet og sikre et helhetlig perspektiv ved å jobbe for å forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene Equinor er en del av.

Vi lærer av andre, og vi lærer sammen med andre. Felles forståelse av risikobildet er viktig både internt i et stort selskap, og med andre vi samarbeider med. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.

Det er også bakgrunnen for industrisamarbeidet med andre operatører og leverandører. Formålet med samarbeidet er å styrke bransjens sikkerhetskultur for å unngå skader, uønskede hendelser og storulykker.

Et eksempel på det er samarbeidet med Aker BP og Vår Energi om læringspakker til industrien med ulike tema gjennom året, blant annet det å unngå personskader og jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander.  Et annet eksempel er bransjens «Livreddende regler» som Equinor samarbeider med leverandørene om.

– Læringspakker og regler er likevel ikke nok, vi må sørge for at gode betingelser – som teknologi, arbeidsprosesser og organisatoriske forhold – ligger godt til rette for å styrke mulighetene for å drive sikkert arbeid. Dette er en måte å tenke på som vi vil legge enda større vekt på framover, sier Nilsson.

Se nyhetsmeldingen her

EKSEMPEL PÅ LÆRING OG SAMARBEID

I tråd med Equinor’s fokus samarbeid om sikkerhet har Aker Solutions, Aibel og LSI i samarbeid utviklet denne informasjonsplakaten om Sikker bruk av Eagle Clamp.

Plakaten kan bestilles her: