Disse nye innleiereglene gjelder fra 2019

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for ansettelser og innleie av arbeidskraft.

Disse trer i kraft fra 1. januar 2019. BNL gir deg oversikten her.

Kort oppsummert innebærer de viktigste endringene følgende:

  • En presisering av hva som er fast ansettelse – § 14-9 (1)
  • Regulering av arbeidstid – § 14-6 (1) bokstav j
  • Kun bedrifter bundet av landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale med de tillitsvalgte om utvidet innleie av arbeidskraft – § 14-12 (2)

Les nærmere om endringene og hele nyhetsmeldingen fra www.bnl.no