Digital Løfteveileder for sikre løfteoperasjoner

Det var 350 påmeldte til lanseringen av Samarbeid for Sikkerhets Løfteveileder 16. juni.

Opptak av webinaret ligger her: Lanseringswebinar løfteveileder

Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å etablere bransjens omforente og standardiserte praksis basert på standardiserte og utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner vil sikkerheten i bransjen øke.

Følgende arbeidsgrupper for løfteoperasjoner ble etablert for prosjektet:

Leveranse – Leder: Kristian Ryen

Kompetanse – Leder: Lars Norvik

Planlegging – leder Endre Fugleset

Utførelse –  leder Hans Chr. Elmholdt

Veilederen inneholder syv kapitler.

Etter det første innledende kapittelet følger fem kapitler som handler om ulike typer planlegging av løfteoperasjoner. Det siste kapittelet inneholder et oppslagsverk, Metodebiblioteket, med eksempler på ulike typer løft og løfteoperasjoner.

Foto av Hans Chr. Elmholdt: www.LSI-bok.no

Løfteveilederen endres/forbedres fortløpende, og den første presentasjonen av løfteveilederen er tilgjengelig her.

LØFTEVEILEDEREN