Dialogmøtet ble avholdt på Gardermoen med fagfolk fra Sjøfartsdirektoratets fiskefartøy- og lasteskipsavdeling.

Alle nye fiske- og lastefartøy (8-15 meter) skal ha en gyldig fartøyinstruks om bord for å operere lovlig. Fartøyinstruksen blir utstedt av godkjente foretak på bakgrunn av en kontroll av fartøydokumentasjon og inspeksjoner om bord. Instruksen må også fornyes regelmessig.

Selv om Sjøfartsdirektoratet administrerer regelverket er det godkjente foretak som utfører kontrollen og som utsteder selve fartøyinstruksen.

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å føre kontroll med denne fartøygruppen, sier Ivar Ingvaldsen, senioringeniør i fiskefartøyavdelingen.

Tema var status for digitale verktøy, jobben godkjente foretak gjør på vegne av Sjøfartsdirektoratet, da spesielt med fokus på rolle, habilitet og likebehandling. Rutiner ved hendelser og ulykker ble også gjennomgått, sertifisering av EL-anlegg (DSB), stabilitet for mindre fartøy, miljø som fokusområde, sertifisering av eldre fartøy og sertifisering av løfteutstyr for å nevne noe.

Alle godkjente foretak var tilstede på møtet:

 • DNV GL
 • Bureau Veritas
 • Global Ocean Service AS
 • Kolos Inspection
 • Karmøy Skipsconsult AS
 • Synfaring
 • Polarny Maritime D&E AS
 • Vest Fartøykontroll AS
 • Langset Maritime AS
 • Technimar AS
 • Marin AS
 • Polarkonsult AS
 • NSK Ship Design AS
 • Cramaco AS
 • Theia AS
 • DSB

Se nyhetsmeldingen HER