Danmark – Fokus på måloppnåelse i stedet for timer i opplæringen

Ministeriet for undervisning i Danmark har iverksatt forsøk med kortere kurs (afkortning) i arbeidsmarkedsopplæringen gjennom bruk av Multitest.

Formål

Forsøket skal avklare om de som trenger opplæring kan nå kompetansemålet på kortere tid enn det som er fastsatt i opplæringsplaner.

Målgruppe

Det er spesielt voksne som trenger arbeidsmarkedsopplæring AMU (I Norge AMO) som er målgruppen.

Videre skriver undervisningsministeriet følgende:

«Initiativet om kollektiv afkortning er desuden relevant for skoler og virksomheder, som ved hjælp af sluttest vil kunne opnå hurtigere afklaring af en kursistgruppes kompetencer og kursusudbytte. Herved vil kursisterne blive opkvalificeret og opnå anerkendelse af kompetence på kortere tid

Les mer på Undervisningsministerietes webside: www.uvm.dk

Les ogspå om bruk av Multitest i prosjektet på: tur.dk