Bygg og anlegg fornøyd med regionale verneombud

90 prosent av virksomhetene som de regionale verneombudene (RVO) besøkte i løpet av et år, mente besøket ville styrke HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har spurt arbeidsgivere og arbeidstakere i bransjen om nytteverdien av RVO-ordningen. Formålet var å undersøke om ordningen kan utvikles videre, samt å se på hvordan RVO-rollen kan inkluderes i et endret arbeidsliv.

Les hele saken på hmsmagasinet.no