Bedre merking skal øke sikkerheten.

«Bra Arbeidsmiljøvalg» er en merkeordning for gardintrapper og arbeidsbukker, og det er nå laget kriterier for merking av de beste og sikreste produktene, slik at nettopp disse skal være enkle å identifisere og anskaffe.

Skal øke sikkerheten
Merket «Bra Arbeidsmiljøvalg» er utviklet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Produktene tilfredsstiller strengere sikkerhetskrav enn de som ligger til grunn for typegodkjenning.

Les hele artikkelen på Bygg.no