Årsrapporter fra de regionale verneombudene

Høyt aktivitetsnivå i 2017

I 2017 har de regionale verneombudene i bygg og anlegg besøkt 7 674 arbeidsplasser. I sine rapporter melder de tilbake om høyt aktivitetsnivå i bransjene.

De melder samtidig om mye innleie som fører til store utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur.

Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet

RVO-ene rapporterer svært varierende om samar­beidet med Arbeidstilsynet. Noen er svært godt fornøyd og har et tett og godt samarbeid. Samarbeid som involverer både, felles kurs- og konferanser i tillegg til felles byggeplassbesøk og tett oppfølging av saker.

Andre rapporterer derimot om at samarbeidet er fraværende og etterlyser samarbeidsmøter og dialog. Det er flere som angir at de kan oppleve utordringer knyttet til å få Arbeidstilsynet til å møte opp på byggeplasser, hvor de har varslet om forhold eller hatt behov for bistand.

Alt i alt virker det som om samarbeidet fungerer godt, der det ikke er tilfredsstillende har RVO-ene allerede planlagt tiltak for forbedring.

Les årsrapport for 2017: RVO – bygg og anlegg

Les hele nyhetsmeldingen fra www.arbeidstilsynet.