Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Årlig omkommer i gjennomsnitt 12 arbeidstakere og omtrent 10 000 skades i ulykker i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet.

I gjennomsnitt omkommer 3 personer i laste- og losseulykker, og i 75% av disse dødsulykkene ble den forulykkede truffet av lasten.

Risikoen for å omkomme i bygge- og anleggsvirksomheter er omtrent dobbelt så høy som for gjennomsnittet for alle næringer.

Les nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet