Arbeidstilsynets årsrapport for 2015

Arbeidstilsynets årsrapport synliggjør at etatens samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang. 
Vi jobber for å bidra til et godt, trygt og seriøst arbeidsliv i Norge, men erfarer at det norske arbeidslivet stadig blir utfordret av aktører som bevisst driver på siden av lovverket, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.
Utvalgte næringer
I 2015 la Arbeidstilsynet ned et betydelig arbeid for å løfte arbeidsmiljøtilstanden i næringene renhold, bygg- og anlegg, overnatting og servering og transport.
Last ned og les årsrapporten her