Arbeidstilsynet prioriterer forebyggende innsats i byggenæringen

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker medlemmer i BA-bransjen. Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019.

Her er noen av de varslede tilsynsplaner for 2018/2019:
* Ulykkesforebygging – tilsyn på bygge- og anleggsplasser.
* Uanmeldte tilsyn der sikkerhet er sentralt
* Fallulykker og ulykker ved bruk av sag

Aksjoner:
* Fortsatt stort trykk på Arbeid i høyden/Fallulykker. Aksjonene i 2018 skal også ta for seg bruk av sag.
* Anleggsmaskiner og kraner – Aksjoner 2019
* Arbeidsvarsling – trafikkdirigering (arbeidstid, tilgang toalett, mm)
* Tunnel (både vedlikehold av eldre tunneler og driving av nye tunneler)
* Muskel- og skjelettplager (stikkord er ergonomi og vibrasjon) Helseskadelig eksponering for kjemikalier/støv/asbest Dette er tilsyn med HMS-arbeidet der tilsynsmyndighetene ser spesielt ser på ett/to av temaene
* Useriøsitet – sosial dumping
* Byggherrer (Tilsyn i både tidlig fase og utførelsesfase)

Les nyhetsmeldingen fra www.bygg.no
Oppdater deg på de siste endringen i regelverket i vår reviderte lærebok
Klikk på boka