Arbeidstilsynet med Workshop 23. april – Sikkert samspill mellom mennesker og maskiner

Statens Hus, Trondheim, torsdag 23. april 2020 – torsdag 23. april 2020

Hva kan gjøres for å unngå personskader ved bruk av maskiner?

Arbeidstilsynet skal bidra til at antall arbeidsulykker reduseres og ønsker å være en pådriver for samarbeid med andre aktører for å oppnå større effekt av det forebyggende arbeidet.

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet, sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkert samspill mellom mennesker og maskiner.

Arrangementet er blant andre aktuelt for byggherrer, prosjekterende, arbeidstakere, HMS-/SHA-rådgivere, verneombud/tillitsvalgte, bemanningsforetak, utstyrsleverandører og Arbeidstilsynets inspektører.

Arrangementet er gratis!

Påmelding innen fredag 17. april til anne.sorum@arbeidstilsynet.no

Se program:

PDFSikkert samspill mellom mennesker og maskiner – program.pdf

Les mer på www.arbeidstilsynet.no