Arbeidstilsynet med ansvar om sikkerhetsdatablad

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2016 fått utvidet myndighet etter REACH-forordningen.

Endringen innebærer at Arbeidstilsynet er ansvarlig myndighet for REACH-forordningens avdeling IV om opplysninger i forsyningskjeden på lik linje med Miljødirektoratet fra 1. januar 2016.

Les på arbeidstilsynet.no