Arbeidstilsynet kommenterer kritikken fra Riksrevisjonen

21.06.2016

Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

Vi samarbeider tett og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak.

God kompetanse

Riksrevisjonen mener Arbeidstilsynet ikke har nødvendig og oppdatert kompetanse i å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet. I spørreundersøkelsen som Riksrevisjonen har gjennomført i forbindelse med rapporten, har to tredjedeler av inspektørene svart at de har behov for mer kompetanse i hvordan avdekke fiktiv dokumentasjon og fiktive enkeltpersonforetak.

– Å ønske seg mer kompetanse er ikke det samme som ikke å ha kompetanse, det er tvert imot å være offensiv og å ønske å være i forkant, sier Finboe Svendsen

Les Arbeidstilsynets kommentar her