Advarer mot import av ikke-godkjent verneutstyr

Stor etterspørsel har fått mange arbeidsgivere til selv å bestille personlig verneutstyr som vernemasker og visir fra leverandører utenfor EU/EFTA. Arbeidstilsynet fraråder importører uten god kjennskap til regelverket å importere personlig verneutstyr.

Under koronapandemien har etterspørselen etter utstyr som vernemasker, vernebriller, visir og hansker vært stor, og mange har bestilt fra leverandører utenfor EUs indre marked.

Feilmerking og manglende dokumentasjon

Arbeidstilsynet påpeker at mange av produktene som tilbys ikke oppfyller helse- og sikkerhetskravene, og derfor er ulovlige å bruke i Norge.

– Det florerer med falske sertifikater, CE-merking på feil grunnlag og villedende dokumentasjon for det personlige verneutstyret. Av hensyn til helse og sikkerhet, er det viktig at verneutstyr som tilbys arbeidstakerne er i samsvar med regelverket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Den som ikke har inngående kjennskap til kravene for personlig verneutstyr, bør ikke importere slikt utstyr, sier Vollheim.

Les mer på arbeidstilsynet.no