83% av politisaker om Arbeidsmiljø blir lagt bort uten at noen straffes

Lærlingen Reidun hoppet ut i fart da anleggsmaskinen raste utfor bakken

Reiduns dramatiske ulykke er én av over 5000 politisaker om arbeidsmiljø de siste årene. 83 prosent av sakene ble lagt bort uten at noen ble straffet, viser NRKs gransking.

Reidun Daltveit

Lærlingen Reidun hoppet ut i fart da anleggsmaskinen raste utfor bakken

Reiduns dramatiske ulykke er én av over 5000 politisaker om arbeidsmiljø de siste årene. 83 prosent av sakene ble lagt bort uten at noen ble straffet, viser NRKs gransking.

Dette bildet ble tatt av politiet etter ulykken. Anleggsdumperen ligger forvridd nederst i bakken, mens olje renner ut.

FOTO: POLITIET

NRK har undersøkt utfallet av alle politiets saker om arbeidsmiljø gjennom seks og et halvt år. Måtte noen i fengsel? Hvor mange fikk bot? Og hvor mange saker ble lagt bort?

Politiet registrerte 5295 slike saker i perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2022.

Dette viser NRKs undersøkelse:

  • 13 prosent av sakene ble

    .

  • 70 prosent av sakene endte med

– Vi skulle aldri ha vært der

Samtidig åpnet politiet etterforskning av ulykken. Og Arbeidstilsynet åpnet tilsyn med firmaet.

NRK har fått innsyn i dokumentene fra tilsynet og politiet.

De undersøkte hva slags opplæring Reidun hadde fått i å kjøre dumperen. Det fantes ikke dokumentasjon på dette.

Brukerhåndboken manglet de første 120 sidene og så slik ut:

Bildet viser en svært møkkete og muligens muggen brukerhåndbok til dumperen.
Brukerhåndboken til dumperen var ikke intakt, og øyensynlig lite brukt. Side 1–120 manglet.FOTO: POLITIET

Reidun manglet kompetansebevis. Hun hadde altså ikke hatt en avsluttende praktisk prøve for å kjøre dumper.

Selve dumperen hadde ikke blitt skikkelig kontrollert på åtte år. Den skulle vært sjekket årlig.

– Jeg visste at den ikke var godkjent, sier Reidun til NRK i dag.

– Gjorde ikke det deg urolig?

– Nei, jeg var jo lærling og tenkte bare at den var i god nok stand. Det var jo arbeidsgiveren som satte oss til å jobbe med den. Det var flere maskiner som ikke var godkjent. Men det var ingen vits i å si noe.

– Hvorfor ikke?

– Sjefen prioriterte det ikke. I hvert fall ikke for maskiner som var lite i bruk. Som dumperen.

Les hele artikkelen HER på www.nrk.no