37 døde i arbeidsulykker i fjor

Det ble registrert 37 dødsulykker i norsk arbeidsliv i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

I landbasert arbeidsliv døde 28 personer i 2018, og tallet er med det mer enn halvert siden 2000. Innen sjøfarten mistet åtte personer livet, og under Luftfartstilsynets tilsynsområde var det én dødsulykke i fjor.

Alle de omkomne i arbeidsulykkene i fjor var menn, ifølge foreløpige tall publisert av FriFagbevegelse i januar.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet eller Sjøfartsdirektoratet.

Se www.bygg.no