28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker. Til tross for et annerledes år, der koronapandemien har preget arbeidslivet i stor grad, holder antall arbeidsskadedødsfall seg på samme nivå som vi har sett de senere årene.

– Selv om vi de siste årene har registrert et lavere antall arbeidsskadedødsfall enn tidligere, er hvert dødsfall ett for mye, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Ulykker kan og skal forebygges, og det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk for å hindre at ulykker oppstår, sier Vollheim.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. Det er også den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer per år i næringen i siste femårsperiode.

Mer statistikk om arbeidsskadedødsfall

For nærmere statistikk, se statistikksidene på arbeidstilsynet.no. Her er det publisert statistikk over arbeidsskadedødsfall for de siste fem årene.

Figur 1: Utvikling i arbeidsskadedødsfall per år 2016-2020

Figur 2: Utvikling i arbeidsskadedødsfall norske og utenlandske arbeidstakere 2016-2020

Les hele nyhetsmeldingen på arbeidstilsynet.no