27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

Når Arbeidstilsynet analyserer arbeidsulykker ser vi at det ofte ikke har vært satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. I mange tilfeller er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller den som omkom har ikke fått god nok opplæring.

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått.

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier Vollheim.

Les hele statistikken og meldingen fra Arbeidstilsynet her: