21-åring dømt for uaktsomt drap med truck

5 måneders ubetinget fengsel

Den 21 år gamle truckføreren som fredag 6. februar kjørte på og drepte en kollega på Felleskjøpets område i Stavanger, er i tingretten dømt til 5 måneders ubetinget fengsel.

Manglende opplæring

Felleskjøpet fikk 1/2 million i foretaksstraff for ikke å ha iverksatt nødvendige sikkerhets- og opplæringstiltak, og slikt sett har et medansvar for ulykken.

I dommen vises det til at Arbeidstilsynet har konkludert med at de bakenforliggende årsaker til ulykken er manglende opplæring og risikovurdering fra Felleskjøpets side, samt at spesialtruck for arbeidet ikke ble benyttet.

Les om dommen på Aftenbladet.no