133 omkommet i bygg og anlegg siden 2000

Tall fra SSB viser at det var ni dødsulykker i bygg og anlegg i 2016, mot seks i 2015. Siden 2000 har 133 mennesker omkommet i dødsulykker tilknyttet bygg og anlegg.

– Alle aktørene i byggenæringen jobber aktivt for å få ned antall ulykker. Sammen med en rekke andre organisasjoner og offentlige myndigheter har BNL forpliktet seg til en nullvisjon gjennom signeringen av Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring.

Det er utarbeidet verktøy og har vært en rekke aktiviteter for forebygging, heter det i en melding fra BNL.

Les mer på www.bygg.no