1. januar skjerpes kravene til språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen

Mange utenlandske arbeidstakere jobber i bygge- og anleggsnæringen, og nå endres byggherreforskriften for å unngå at kommunikasjonsproblemer kan føre til feil og misforståelser. Foto: Arbeidstilsynet.

Mange utenlandske arbeidstakere jobber i bygge- og anleggsnæringen, og nå endres byggherreforskriften for å unngå at kommunikasjonsproblemer kan føre til feil og misforståelser. Foto: Arbeidstilsynet.

1. januar skjerpes kravene til språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen

Nye språk- og informasjonskrav på norske bygge- og anleggsplasser trer i kraft fra nyttår. Reglene skal hindre at kommunikasjon skal utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Krav til forståelig skriftlig dokumentasjon

Fra 1. januar vil byggherreforskriften kreve at all relevant skriftlig dokumentasjon skal eksistere på språk som alle arbeidstakere forstår godt.

– Arbeidsgiver må kartlegge språkkompetanse hos arbeidstakerne, vurdere hvilket arbeid den enkelte skal utføre, og på bakgrunn av det oversette relevant sikkerhetsdokumentasjon. At relevante sikkerhetsdokumenter skal være lette å finne og enkle forstå, betyr likevel ikke at all dokumentasjon må oversettes til ulike språk.

Kun den dokumentasjonen som er av betydning for den enkelte arbeidstaker, sier Tonje Faanes, seksjonsleder for regelverk i Arbeidstilsynet, i en pressemelding.

Les hele nyhetsmeldingen HER