Arbeidstilsynet – Workshop – Arbeid i høyden

Arbeidstilsynet inviterer til workshop om Arbeid i høyden 9. mars

Tema er blant annet risikovurdering, SHA-planer og tiltak, opplæring og kommunikasjon ved arbeid i høyden.

Er E-læring veien å gå!

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet sammen med byggenæringen bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om forebygging av fallulykker.

Les hele programmet her